Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Ogłoszenia


POLRING GLASS SP. Z O.O. Sprzedaż wierzytelności

Syndyk masy upadłości Polring-Glas sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Psarach oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego wierzytelności przysługujące upadłej spółce wobec dłużników z tytułu wykonanych robót budowlanych, w tym wymagalnych należności z tytułu zatrzymanych kaucji gwarancyjnych. Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 12:00. Wierzytelności są oferowane bez określonej ceny minimalnej. Dopuszcza się oferty częściowe.

Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub innych podmiotów świadczących usługi doręczenia na wskazany wyżej adres Kancelarii Syndyka (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50–203 Wrocław). W razie wpłynięcia ofert równorzędnych, syndyk może zorganizować aukcję w ciągu 7 dni od otwarcia ofert o czym powiadamia oferentów drogą elektroniczną.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę nabycia. Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa regulamin dostępny na stronie internetowej www.kaczmarekskonieczna.pl.

Regulamin sprzedaży wierzytelności