Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Ogłoszenia


Vinsar Holding S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości Vinsar Holding S.A. oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu pisemnego ruchomości objęte postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r., po obniżonych cenach. Termin składania ofert: 30 czerwca 2020 r. do g. 15.00 r., otwarcie ofert: 1 lipca 2020 r. g. 12.00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu).

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.

 

Szczegółowe informacje, regulamin oraz zestawienie ruchomości przeznaczonych do sprzedaży dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:

www.ardobiejewska.pl
www.kaczmarekskonieczna.pl
www.upadlosci24.pl,

VINSAR Holdind – wykaz ruchomości

VINSAR Holding – regulamin sprzedaży