Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Postępowania Restrukturyzacyjne


PLUSFACTOR S.A. we Wrocławiu nadzór w przyspieszonym postępowaniu układowym (PPU) sygn.akt VIII GR 13/20

INFORMACJA O OTWARCIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Jako nadzorca sądowy informuję, że wobec Dłużnika  – PLUSFACTOR  S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000560206 ) na podstawie postanowienia  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VIIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt: VIII GR 13/20) z dnia 05.06.2020 r. zostało otworzone przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie prowadzone jest pod sygn.. akt: VIII GRp 6/20.

Obecnie przygotowuję plan restrukturyzacyjny oraz wspólnie z Dłużnikiem propozycje układowe. Wyniki tych prac, niezwłocznie po ich ukończeniu, zostaną Państwu przedstawione.

Informuję także, że stosownie do art. 252 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) Dłużnik nie może realizować objętych układem zobowiązań powstałych przed datą otwarciem przyspieszonego postępowania układowego.

 

doradca restrukturyzacyjny

r. pr. Izabela Skonieczna –  Powałka

 

Postanowienie o_otwarciu_przyspieszonego_postępowania restrukturyzacyjnego_z dnia  05.06.2020

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ DŁUŻNIKA NOWYCH PRPOZYCJI UKŁADOWYCH

Jako nadzorca sądowy PLUSFACTOR S.A. restrukturyzacji informuję o złożeniu Sędziemu – komisarzowi przez Dłużnika nowych propozycji układowych, które przewidują:

  • zaspokojenie wierzycieli w zakresie należności głównych w 100 % oraz całkowitą redukcję należności ubocznych
  • spłatę zobowiązań w 40 (czterdziestu) ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli ma być płatna w pierwszym kwartale liczonym od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna – Powałka

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI I PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO

Jako nadzorca sądowy PLUSFACTOR S.A. restrukturyzacji informuję o złożeniu Sędziemu – komisarzowi spisu wierzytelności oraz Planu restrukturyzacyjnego. Wierzycieli zainteresowanych ustaleniem kwoty ich wierzytelności ujętej na spisie proszę o kontakt mailowy na adres: izabela.skonieczna@kancelariaskonieczna.pl.

doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna – Powałka

Plusfactor S.A. Plan Restrukturyzacyjny

 

INFORMACJA O USTANOWIENIU KURATORA

Jako nadzorca sądowy PLUSFACTOR S.A. restrukturyzacji informuję o powołaniu postanowieniem z dnia 11/09/2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym układowym dłużnika Plusfactor SA we Wrocławiu, na podstawie art. 363 Prawa restrukturyzacyjnego, kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy w osobie doradcy restrukturyzacyjnego: Magdalena Czyszczoń (licencja dor. restr. nr 869).

Adres kuratora

Kancelaria Adwokacka, ul. Armii Krajowej 4b m. 7, 50-541 Wrocław, tel. 501 443 555.

W związku z ustanowieniem kuratora informuję że stosownie do art.  363 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzyciele – obligatariusze,  którzy chcą działać samodzielnie w postępowaniu restrukturyzacyjnym (w tym głosować samodzielnie) winni złożyć do sędziego – komisarza wniosek o  dopuszczenie ich  do udziału w postępowaniu wykazując, że przysługują im prawa z obligacji.

kancelaria@kancelariaczyszczon.com

doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna – Powałka

Postanowienie o ustanowieniu kuratora