Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Postępowania Upadłościowe


Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT we Wrocławiu

Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT  sygn. akt VIII GU 305/16

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Rafała Blicharza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT we Wrocławiu.

Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Rafała Blicharza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rafał Blicharz APARTAMENT DEVELOPMENT we Wrocławiu, postanowieniem z 12 sierpnia 2016 r., sygn. akt VIII GU 305/16, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840).
(MSiG Numer 162/2016 (5047) z 23 sierpnia 2016 r., Pozycja 21262)