Izabela Skonieczna – Powałka

Doradztwo prawne


Kancelaria oferuje doradztwo prawne dla przedsiębiorstw znajdujących się w różnych sytuacjach. W ramach prowadzonej działalności możliwa jest reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach sądowych i przedsądowych, realizacja przekształceń i prowadzenie bieżącego doradztwa m.in. dotyczącego prawa pracy czy rozliczeń. Kancelaria specjalizuje się w sprawach branży budowlanej, handlowej i informatycznej oraz w obsłudze placówek medycznych.

Usługi świadczone dla przedsiębiorstw

Kancelaria zajmuje się wszystkimi istotnymi kwestiami prawnymi z punktu widzenia zarówno niewielkich firm, jak i dużych spółek. Reprezentacja podmiotów gospodarczych w procesach oraz realizacja procesów przekształceń to niektóre z usług, jakie świadczone są przez naszych prawników. Obsługa prawna firm obejmuje również doradztwo w sferze:

  • prawa pracy, gospodarczego, administracyjnego i korporacyjnego,
  • postępowań naprawczych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
  • mediacji i negocjacji z wierzycielami i innymi przedsiębiorstwami.

Obsługa podmiotów medycznych

Kancelaria oferuje także porady prawne dla osób prowadzących praktykę lekarską. Obsługa podmiotów medycznych obejmuje między innymi wsparcie przy założeniu placówki oraz realizacja i przekształcanie niezbędnych dokumentów określających jej działanie. Udzielane są także porady prawne w bieżących sprawach dotyczących funkcjonowania szpitali czy przychodni medycznych. Kancelaria sporządza i opiniuje umowy, analizuje kwestie dotyczące prawa pracy. Możliwa jest także reprezentacja klientów w sprawach o odszkodowania i w wypadku innych roszczeń składanych przez pacjentów lub pracowników.