Izabela Skonieczna – Powałka


Przetarg – sprzedaż nieruchomości lokalowej Ludów Śląski (woj. dolnośląskie)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Moniki Stasiulewicz oferuje do sprzedaży:

lokal mieszkalny nr 2, stanowiący odrębną nieruchomość, znajdujący się w dwulokalowym budynku, usytuowany na dwóch kondygnacjach o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynoszącą 86,06 m2. Z lokalem mieszkalnym związany jest udział w gruncie i nieruchomości wspólnej wynoszący 6044/10000. Lokal mieszkalny położony jest w miejscowości Ludów Śląski 26, gmina Borów, powiat strzeliński, województwie dolnośląskie, dla którego Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1T/00033029/7.

Lokal mieszkalny usytuowany jest w budynku jednorodzinnym, dwulokalowym na parterze i poddaszu, w tym posiada pomieszczenia strychowe zaadoptowane na powierzchnię mieszkalną, w skutek czego powierzchnia faktyczna lokalu różni się od ujawnionej w księdze wieczystej.

 Lokal mieszkalny mieści się na dwóch kondygnacjach budynku dwulokalowego i składa się z poniższych pomieszczeń:

Parter:

 • 2 pokoje
 • kuchnia,
 • komunikacja
 • przedpokój
 • kotłownia

Poddasze:

 • 3 pokoje
 • łazienka
 • łazienka z WC
 • hol

Zaadoptowana powierzchnia strychowa:

 • komórka strychowa 15,27 m2
 • komórka strychowa 18,92 m2
 • komórka gospodarcza 19,17 m2

Sprzedaż organizowana w formie przetargu pisemnego.

Cena minimalna za prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomości wynosi 305 000,00 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych).

Termin składania ofert do 28 czerwca 2024 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert: 28 czerwca 2024 r. o godz. 15:30

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Przetarg – udział w nieruchomości lokalowej – „Moniki Stasiulewicz”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@kancelariaskonieczna.pl.

Operat Szacunkowy Ludów Śląski

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki