Izabela Skonieczna – Powałka


Sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Sabiny Buraczewskiej sygn. WR1F/GUp-s/127/2023

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Sabiny Buraczewskiej, oferuje do sprzedaży  wierzytelność w wysokości 1 600,00 zł – za najwyższą zaproponowaną cenę.  W sprawie nie prowadzono żadnego postepowania sądowego.

Termin składania ofert do 10 maja 2024 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert 10 maja 2024 r. godz. 16:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 607 100 455.