Izabela Skonieczna – Powałka


STK S.A. z siedzibą we Wrocławiu sygn. akt VIII GRs 3/20

INFORMACJA O PEŁNIENIU FUNKCJI ZARZĄDCY  STK S. A.

Niniejszym informuję, że postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w trybie postępowania sanacyjnego STK S.A. (KRS:0000299565) zostało umorzone, a postanowienie w tej materii jest prawomocne.

Jednakże stosownie do art. 27 ust. 2 Pr r. , w związku z tym, że został złożony uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości  ww. spółki , zarządca – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni sp. j. pełni nadal swoją funkcję do dnia:

  • ogłoszenia upadłości  albo
  • do dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu uproszczonego wniosku albo
  • do dnia uprawomocnienia się postanowienia o jego odrzuceniu, albo
  • do dnia uprawomocnienia się postanowieni o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości.

 

doradca restrukturyzacyjny

 r.p. Izabela Skonieczna -Powałka