Izabela Skonieczna – Powałka


UPROSZCZONE POSTĘOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE spółki VC KERN sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach

POWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, że postępowanie o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika VC KERN Sp. z o.o. uległo umorzeniu z mocy prawa z dniem 24.10.2021 r. (na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19).

 

 

doradca restrukturyzacyjny

 Izabela Skonieczna – Powałka

 

 

Informacja o  otwarciu  uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Jako nadzorca układu, na podstawie  art. 15 ust. 4  ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.) zawiadamiam o otwarciu z dniem 24 czerwca 2021 r. postępowania o zatwierdzenie układu spółki VC KERN sp. z o.o. z siedzibą w Błoniach (adres: ul. Muzyczna 1,    55-330 Błonie, KRS: 0000746174, NIP 8971858764, REGON 381129514) („Dłużnik”) prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.).

Informuję ponadto, że:

  • Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli nadzorcy układu z doradcą restrukturyzacyjnym Izabelą Skonieczną – Powałką (licencja nr 772);
  • Dzień układowy ustalono na 23.06.2021 r.;
  • Dłużnik złożył wniosek o publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia w przedmiocie otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu w dniu 16 czerwca 2021 r.

Załączniki:

monitor_2021_120