Izabela Skonieczna – Powałka

Restrukturyzacje


Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie restrukturyzacji oraz reprezentacją w postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdzie doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna-Powałka pełni funkcję nadzorcy sądowego, czy zarządcy.

Analizujemy sytuację przedsiębiorstwa, przedstawiamy możliwe działania, przedstawiamy ich wady i zalety, doradzamy wybór odpowiedniej drogi, pomagamy przez nią przejść.

Przedsiębiorcom, którzy decydują się na restrukturyzację:

  • przygotowujemy wnioski o otwarcie restrukturyzacji oraz pomagamy wybrać właściwy tryb postępowania
  • reprezentujemy w postępowaniu sądowym i przed wierzycielami
  • przygotowujemy Plan Restrukturyzacyjny, propozycje układowe
  • organizujemy Zgromadzenia Wierzycieli i pomagamy w zbieraniu głosów
  • składamy wnioski o zatwierdzenie układu.

Aktywnie uczestniczymy w procesach restrukturyzacji:

  • w postępowaniu o zatwierdzenie układu
  • w przyspieszonym postępowaniu układowym
  • w postępowaniu układowym
  • w postępowaniu sanacyjnym

Oferujemy także reprezentację wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz pełnienie funkcji nadzorcy sądowego, nadzorcy układu i zarządcy.

Specjalizujemy się w restrukturyzacjach przedsiębiorstw z branży budowlanej, windykacyjnej, handlowej – dużych spółek takich jak GetBack S.A., jaki mniejszych przedsiębiorców, w zależności od indywidualnych potrzeb klientów.