Izabela Skonieczna – Powałka


Restrukturyzacja

Doradztwo restrukturyzacje , przygotowywanie wniosków otwarcie postępowania sanacyjnego, przyspieszonego postępowania układowego.

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka