Izabela Skonieczna – Powałka

Zakres usług


Działalność Kancelarii opiera się przede wszystkim o obszar prawa upadłościowego. Od przeszło 20 lat prowadzi doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych, w tym postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłości konsumenckie dla osób fizycznych. Szczególną specjalizacją Kancelarii są przedsiębiorstwa handlowe, windykacyjne i budowlane.

W ramach doradztwa dla podmiotów gospodarczych Kancelaria pomaga w bieżącej obsłudze prawnej spółek i przedsiębiorstw, udzielając porad i reprezentując klientów przed sądami każdej instancji. W razie problemów z narastającym zadłużeniem Kancelaria prowadzi kompleksowe postępowania restrukturyzacyjne. W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy również pomoc osobom fizycznym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Upadłość konsumencka jest ostatecznym rozwiązaniem mającym na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Kancelaria udziela porad w tym zakresie oraz przeprowadza przez cały proces, reprezentując klienta przed wierzycielami i sądami.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących:

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Kancelaria oferuje doradztwo, jak i reprezentację w procesach i postępowaniach administracyjnych.