Izabela Skonieczna – Powałka


Restrukturyzacja czy upadłość ?

Wiele przedsiębiorstw borykających się z problemami finansowymi  staje przed dylematem: ogłaszać upadłość , czy składać wniosek o restrukturyzację, a jeśli o restrukturyzację – to który rodzaj postępowania wybrać?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest przede wszystkim od tego, czy przedsiębiorca chce i widzi szansę na kontynuowanie swej działalności, czy nie. W przypadku woli kontynuowania działalności, należy zastanowić się, który rodzaj postępowania wybrać. Można bowiem skorzystać z trybu zatwierdzenia układu przez sąd, jak również z przyspieszonego postępowania układowego, zwykłego postępowania układowego, czy  postępowania sanacyjnego.

Na tym etapie podejmowania decyzji wskazana jest analiza/pomoc doradcy restrukturyzacyjnego, który po zapoznaniu się z sytuacją finansową i prawną firmy, jak i innymi okolicznościami istotnymi dla jej funkcjonowania oraz celami szczegółowymi , pomoże zarządowi/właścicielowi podjąć odpowiednią decyzję.

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka