Izabela Skonieczna – Powałka


Zmiany w prawie spadkowym

Z końcem roku wchodzą w życie długo oczekiwane zmiany w prawie.
Od 18 października 2015 spadkobierca, którzy przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu będą mogli złożyć w sądzie albo przed notariuszem tzw. wykaz inwentarza. W chwili obecnej , gdy spadkobierca przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spisu inwentarza dokonuje komornik.
Spis inwentarza zawiera spis przedmiotów należących do spadku oraz przedmiotów zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także zestawienie długów spadkowych i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.
Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada za zobowiązania spadkodawcy do wysokości stanu czynnego spadku (nadwyżki aktywów nad pasywami).

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka