Obsługa prawna

Pomagamy ratować przedsiębiorstwa

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego

Kancelaria udziela pomocy przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rynkowej. Doradztwo restrukturyzacyjne przeznaczone jest przede wszystkim dla firm zagrożonych niewypłacalnością lub będących niewypłacalnymi. Działania restrukturyzacyjne to szereg zbiorczych działań w sferze zarządczej czy kapitałowej.

Doradztwo upadłościowe prowadzone jest z kolei w sytuacji, w której restrukturyzacja nie przyniosła pożądanych efektów. Kancelaria pomaga w podjęciu decyzji o zlikwidowaniu firmy i prowadzi przez wszystkie czynności związane z tym procesem. Działania upadłościowe dają szansę na nowy start przedsiębiorcom.

Obsługa prawna podmiotów medycznych prowadzona przez Kancelarię to rozległa usługa obejmująca opieką całokształt funkcjonowania placówek leczniczych. Udzielane są porady prawne dotyczące założenia podmiotu leczniczego, a także bieżących spraw związanych z inwestycjami, umowami czy prawem pracy. Ponadto w ramach obsługi placówek medycznych Kancelaria reprezentuje klienta w przypadku roszczeń ze strony pacjentów.

Radca prawny Izabela Skonieczna Wrocław

Izabela Skonieczna-Powałka
doradca restrukturyzacyjny

Główne obszary działania

Obsługa przedsiębiorstw i ich restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie restrukturyzacji oraz reprezentacją w postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdzie doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna-Powałka pełni funkcję nadzorcy sądowego, czy zarządcy.

Pełna oferta
Upadłość

Upadłość

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne (konsumentów) w sprawach upadłościowych. Ocenia zdolność do ogłoszenia upadłości i asekuruje w całym procesie przekształcenia.

Pełna oferta
Doradztwo prawne i przekształcenia

Doradztwo prawne i przekształcenia

Oferujemy doradztwo prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, a także w zakresie ich przekształceń i połączenia.

Pełna oferta

Oferujemy również pomoc w zakresie

Dodatkowe usługi prawne

Obsługa prawna podmiotów leczniczych

Obsługa prawna podmiotów leczniczych

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów leczniczych, w skład której wchodzi m.in.:
- założenie podmiotu leczniczego
- opracowanie niezbędnej dokumentacji
- bieżące doradztwo w sprawach umów, rozliczeń, inwestycji, prawa pracy
- reprezentacja w sprawach roszczeń pacjentów i pracowników

Obsługa prawna procesów budowlanych

Obsługa prawna procesów budowlanych

Reprezentacja uczestników procesu budowlanego na etapie przedsądowym (postępowanie polubowne ) i sądowym.

Otrzymaj konsultację

Udzielimy Ci wsparcia.