Obsługa prawna

Pomagamy ratować przedsiębiorstwa

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego

Kancelaria od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność w obszarze prawa upadłościowego i układowego. Działalność Kancelarii opiera się na doświadczeniu i wiedzy doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Skoniecznej - Powałki, która jest także radcą prawnym.

Kancelaria obsługuje złożone postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne wyznaczając standardy postępowania.

Doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna – Powałka pełniła i pełni funkcję nadzorcy sądowego i zarządcy w szeregu postępowań restrukturyzacyjnych, w tym m.in. GetBack S.A., STK S.A., PLUSFACTOR S.A., Secret Partner sp. z .o.o., Familia Wróbel sp. j.

Nadto, pełni rolę syndyka w postępowaniach upadłościowych podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Kancelaria regularnie reprezentuje różne grupy interesariuszy, w tym: dłużników, wierzycieli, podmioty wymagające restrukturyzacji.

Klienci Kancelarii korzystają z bogatego doświadczenia Kancelarii w wielu dziedzinach, takich jak: postępowania sądowe, ład korporacyjny, prawo rzeczowe, prawo pracy, co umożliwia m.in. przyjęcie właściwej drogi w zakresie wyboru procesu restrukturyzacji.

Kancelaria zajmuje się także kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w szczególności z branży medycznej i budowlanej.

Radca prawny Izabela Skonieczna Wrocław

Izabela Skonieczna-Powałka
doradca restrukturyzacyjny

Główne obszary działania

Obsługa przedsiębiorstw i ich restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie restrukturyzacji oraz reprezentacją w postępowaniach restrukturyzacyjnych, gdzie doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna-Powałka pełni funkcję nadzorcy sądowego, czy zarządcy.

Pełna oferta
Upadłość

Upadłość

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne (konsumentów) w sprawach upadłościowych. Ocenia zdolność do ogłoszenia upadłości i asekuruje w całym procesie przekształcenia.

Pełna oferta
Doradztwo prawne i przekształcenia

Doradztwo prawne i przekształcenia

Oferujemy doradztwo prawne w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, a także w zakresie ich przekształceń i połączenia.

Pełna oferta

Oferujemy również pomoc w zakresie

Dodatkowe usługi prawne

Obsługa prawna podmiotów leczniczych

Obsługa prawna podmiotów leczniczych

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów leczniczych, w skład której wchodzi m.in.:
- założenie podmiotu leczniczego
- opracowanie niezbędnej dokumentacji
- bieżące doradztwo w sprawach umów, rozliczeń, inwestycji, prawa pracy
- reprezentacja w sprawach roszczeń pacjentów i pracowników

Obsługa prawna procesów budowlanych

Obsługa prawna procesów budowlanych

Reprezentacja uczestników procesu budowlanego na etapie przedsądowym (postępowanie polubowne ) i sądowym.

Otrzymaj konsultację

Udzielimy Ci wsparcia.