Izabela Skonieczna – Powałka

O Kancelarii


Działalność Kancelarii opiera się na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu zawodowym Izabeli Skoniecznej – Powałki, która wykonuje zawód radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego. Kancelaria zatrudnia doświadczonych radców prawnych i adwokatów.

Koncentrujemy się na bieżącej obsłudze przedsiębiorców, prowadzeniu procesów budowlanych oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
Posiadamy  doświadczenie w usługach na rzecz firm z branży budowlanej (m.in. Eurovia Polska S.A., Eurovia Kruszywa S.A., Legisbud S.A.), handlowej (RMC Doltech sp. z o.o., Forest Style Industry Bolesławiec sp. z o.o., Forest Style Industry Witnica sp. z o.o.), informatycznej (Leviatan Data Services sp. z o.o.) i medycznej (Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi Medinet sp. z o.o.). Współpracując z podmiotami gospodarczymi zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe, zwolnienia grupowe, reprezentacja przed sądami pracowników i pracodawców).

Kancelaria doradza także przedsiębiorcom w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Przygotowujemy wnioski o upadłość, wnioski o restrukturyzację (w tym postępowania układowe, sanacyjne), pomagamy przejść przez postępowanie sądowe.

Kancelaria zaangażowana była m.in. w upadłości takich podmiotów jak: Wrocławska Jedynka S.A., Lesta sp. z o.o., APS Metalchem S.A., TMB S.A., GANT S.A., TRINITES POLSKA sp. z .o.o. , APS Invest sp. z o.o., Hawomar sp. z o.o. sp.k., Polring – Glas sp. z o.o., ATS S.A., Vinsar Holding S.A., ATAX sp. z o.o.
By zapewnić Klientom kompleksowość oferty, współdziałamy ze specjalistami z zakresu rachunkowości i podatków, rzeczoznawcami majątkowymi (wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń) oraz firmami windykacyjnymi i konsultingowymi.

Prowadziliśmy jako syndyk postępowania upadłościowe m.in.: APS Invest sp. z o.o., Hawomar sp. z o.o. sp.k., Polring – Glas sp. z o.o., ATS S.A., Vinsar Holding S.A., ATAX sp. z o.o.

By zapewnić Klientom kompleksowość oferty, współdziałamy ze specjalistami z zakresu rachunkowości i podatków, rzeczoznawcami majątkowymi (wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń) oraz firmami windykacyjnymi i konsultingowymi.

Radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – Izabela Skonieczna-Powałka

Jestem radcą prawnym i kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Ukończyłam Prawo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiadam dyplom MBA Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Od ponad dwudziestu lat zajmuję się prawem upadłościowym. Początkowo świadczyłam jako radca prawny usługi prawne i doradcze na rzecz syndyków, którzy prowadzili duże postępowania upadłościowe. Od roku 2013 sama jestem doradcą restrukturyzacyjnym i pełnię funkcje syndyka, nadzorcy sądowego i likwidatora działając na zlecenie sądu. Ponadto świadczę usługi doradcze w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na rzecz przedsiębiorców.

Jako nadzorca sądowy jestem koordynatorem sądowego etapu restrukturyzacji: wspieram przedsiębiorców w restrukturyzacji, przygotowuję wraz z nimi plany restrukturyzacyjne, propozycje układowe, przeprowadzam głosowania. Czuwam nad zgodnością z prawem i interesem wierzycieli działań podmiotów restrukturyzowanych. Moim zadaniem jest dbanie o podmioty restrukturyzowane.

Byłam nadzorcą w dużych postępowaniach układowych i sanacyjnych, gdzie liczba wierzycieli przekraczała ponad 10 000 osób, a suma zobowiązań restrukturyzowanych 3,5 mld zł.

Dzięki przeprowadzeniu kilkunastu postępowań upadłościowych gospodarczych oraz postępowań restrukturyzacyjnych w 2021 r. uzyskałam tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który pozwala na pełnienie funkcji syndyka oraz nadzorcy w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 250 osób.