Izabela Skonieczna – Powałka

Zastrzeżenia prawne


Prawa do niniejszego serwisu internetowego (dalej: Serwis)  jako całości przysługują Izabeli Skoniecznej – Powałce, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do Izabeli Skoniecznej – Powałki go lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie. Materiały zamieszczone w Serwisie mają charakter ogólnoinformacyjny, są wyrazem prywatnych poglądów ich autorów i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Za pośrednictwem Serwisu nie są świadczone usługi doradztwa profesjonalnego. W celu skorzystania z tych usług należy kontaktować się indywidulanie na podane w Serwisie dane kontaktowe.

Właściciel Serwisu nie daje gwarancji poprawności zawartych w nim treści, jak również tego, że Serwis jest bezpieczny, nie zawiera wirusów czy złośliwych kodów, spełnia określone kryteria działania czy jakości.

Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z jej wykorzystania.

Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).