Doświadczenie kancelarii

Upadłości


Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego r pr. Izabeli Skoniecznej – Powałki świadczy pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, jak również podmiotom, których kontrahenci są niewypłacalni.

Przygotowujemy:

  • analizy przedsiębiorstwa pod kątem przesłanek ogłoszenia upadłości,
  • wnioski o ogłoszenie upadłości,
  • wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego).

Reprezentujemy:

  • w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
  • w postępowaniach sądowych przeciwko członkom zarządu.

Doradzamy:

  • zarządom podmiotów zagrożonych upadłością,
  • spółkom, które chcą się restrukturyzować.