• Czy można stosować monitoring wizyjny dla oceny pracownika i nakładania kar porządkowych?

  Monitoring jest formą zbierania i przetwarzania danych osobowych. Kodeks pracy stanowi kiedy i dla jakich celów można w ten sposób zbierać i przetwarzać dane osobowe. Zgodnie z art.22 1 kp pracodawca może wprowadzić nadzór nad terenem pracy w postaci środków

 • Wydawanie dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta

  Do niedawna  podmiot leczniczy  udostępniał  dokumentację zmarłego pacjenta tylko osobie przez niego upoważnionej za życia albo jego przedstawicielowi ustawowemu.Od dnia 9.02.2019 r. dokumentacja może być wydana także osobie nieupoważnionej przez zmarłego pacjenta, o ile jest ona osoba bliska zmarłemu. Kto

 • Restrukturyzacja

  Doradztwo restrukturyzacje , przygotowywanie wniosków otwarcie postępowania sanacyjnego, przyspieszonego postępowania układowego.

 • Zamówienia publiczne, audyty, administracja

  Porady, odwołania do KIO, skargi w sprawach zamówien publicznych; Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych; Audyty prawne i podatkowe.

 • Radca Prawny, podmioty lecznicze

  Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w sprawach dotyczących działalności podmiotów leczniczych – szpitali i przychodni. Osobiście reprezentujemy klienta w sprawach administracyjnych, przed NFZ , organami odpowiedzialności zawodowej.

 • Syndyk, prawo upadłościowe

  Oferujemy porady prawne w sprawach postępowań upadłościowych, zgłaszanie wierzytelności, składanie sprzeciwów od listy, zgłaszanie zarzutow od planu podziału.