Izabela Skonieczna – Powałka

Upadłości Konsumenckie


Życie pisze różne scenariusze i nierzadko zdarza się, iż w wyniku utraty pracy czy błędnych decyzji finansowych, konsument popadł w tak zwaną spiralę długów. Niewypłacalność osoby fizycznej to poważny problem, jednakże obowiązujące prawo pozwala na wydostanie się z trudnej sytuacji, oferując rozwiązanie, jakim jest upadłość konsumencka. Porady prawne w związku z jej ogłoszeniem obejmują szereg działań, między innymi:

  • dokładną analizę sytuacji zadłużonego konsumenta,
  • przedstawienie wszystkich dostępnych opcji, ich wad i zalet oraz kroków, jakie muszą być podjęte do ich realizacji,
  • wdrożenie procedury oddłużeniowej.

Upadłość konsumencka – jak przebiega proces krok po kroku?

Postępowanie inicjowane jest przez niewypłacalną osobę fizyczną poprzez sporządzenie odpowiedniego dokumentu. Jest to wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, który należy złożyć za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Kancelaria świadczy porady prawne w zakresie prawidłowego uzupełnienia tego wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku przez sąd drugim krokiem jest likwidacja majątku upadłego przez syndyka. Do zadań tego podmiotu należy także weryfikacja konsumenta w urzędzie skarbowym. Podczas całego procesu Kancelaria wspiera klienta poradami prawnymi. Postępowanie może zakończyć się na cztery sposoby — odmową oddłużenia, oddłużeniem warunkowym, oddłużeniem automatycznym bądź oddłużeniem wraz z planem spłaty wierzycieli.

Niewypłacalność osoby fizycznej nie jest porażką, lecz momentem zwrotnym, natomiast ogłoszenie upadłości konsumenckiej może dać szansę na nowy start.