Izabela Skonieczna – Powałka

Upadłości


Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego r pr. Izabeli Skoniecznej – Powałki świadczy pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w stanie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, jak również podmiotom, których kontrahenci są niewypłacalni.

Przygotowujemy:

 • analizy przedsiębiorstwa pod kątem przesłanek ogłoszenia upadłości,
 • wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego).

Reprezentujemy:

 • w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • w postępowaniach sądowych przeciwko członkom zarządu.

Doradzamy:

 • zarządom podmiotów zagrożonych upadłością,
 • spółkom, które chcą się restrukturyzować.

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców i osoby fizyczne (konsumentów) w sprawach upadłościowych, w tym m.in:

 • ocenia zdolność do ogłoszenia upadłości
 • przygotowuje wnioski o upadłość
 • reprezentuje w postępowaniu upadłościowym
 • przygotowuje zgłoszenia wierzytelności , sprzeciwy od listy wierzytelności, zarzuty do planu podziału i inne środki zaskarżenia.