Doświadczenie kancelarii

Restrukturyzacje


Oferujemy:

  • analizę przedsiębiorstwa pod kątem jego niewypłacalności
  • propozycje trybu postępowania restrukturyzacyjnego
  • wsparcie w procesie restrukturyzacji własnej lub dłużnika
  • wsparcie restrukturyzacji sądowej, w tym przez pełnienie funkcji nadzorcy sądowego
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia
  • przygotowanie i przeprowadzenie zwolnień grupowych, sprzedaży majątku, likwidacji podmiotu

Specjalizujemy się w restrukturyzacjach przedsiębiorstw z branży budowlanej, windykacyjnej, handlowej – dużych spółek takich jak GetBack S.A., jaki mniejszych przedsiębiorców, w zależności od indywidualnych potrzeb klientów.