Doświadczenie kancelarii

Zakres usług


Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących:

  • prawa budowlanego i procesów budowlanych
  • działalności deweloperów i zawieranych umów deweloperskich
  • postępowań upadłościowych
  • postępowań restrukturyzacyjnych (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, sanacyjne, o zatwierdzenie układu)
  • prawa pracy
  • prawo medyczne dla lekarzy i pacjentów
  • funkcjonowania spółek i innych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
  • działalności podmiotów leczniczych, w tym w reprezentowaniu ich w postępowaniach sądowych związanych z błędami medycznymi
  • odszkodowań od organów administracji państwowej i samorządowej
  • opracowywania projektów umów i ich opiniowania.

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Kancelaria oferuje doradztwo, jak i reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych.